BAN GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRÍ QUẢNG TẤT NIÊN 2023

Chiều ngày 23/01/2024, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Thư viện Trí Quảng tổ chức buổi tất niên để tổng kết hoạt động của Thư viện trong thời gian qua.

https://senvangonline.vn/thong-tin-tong-hop/tp-hcm-ban-giam-doc-va-nhan-vien-thu-vien-tri-quang-tat-nien-2023/

Nguồn: senvangonline.vn

Số lượt xem: 412