Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM khảo sát tiến độ thi công Trung tâm thư viện Học viện PGVN tại TP.HCM

Sáng ngày 08/06/2023, Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM đã khảo sát tiến độ thi công Trung tâm thư viện Học viện PGVN tại TP.HCM (Thư viện Trí Quảng). Tháp tùng Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện có chư tôn đức Phó Viện trưởng, thành viên Hội đồng Điều hành và đại diện Trung tâm thư viện.

Một số hình ảnh:

Số lượt xem: 266