Tác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Ngày 29/05/2023, tại cơ sở 2 Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM, Hội Đồng Điều Hành, Ban Quản Viện, Ban Giáo Thọ và hơn 1.300 Tăng, Ni sinh viên đã trang nghiêm tác pháp kiết giới an cư kiết hạ tập trung trong 3 tháng.

An cư kiết hạ là truyền thống của ngàn đời của Phật giáo. Ba tháng an cư là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là khoảng thời gian tăng ni tập trung tại một trú xứ, thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học Giới - Định - Tuệ, tiến tu đạo nghiệp.

Theo truyền thống, hàng năm Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM đều tổ chức kiết giới an cư cho Tăng, Ni sinh Học viện. Chứng minh lễ tác pháp an cư kiết hạ sáng nay là Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện; Đương vi Thiền chủ hạ trường, cùng chư tôn đức Phó Viện trưởng, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành, giảng viên học viện. Được biết mùa an cư PL. 2567 - DL.2023.

Tiếp đó, hội chúng nhất tâm hướng về đức Điều Ngự Vô Thượng Sư, khác miệng đồng lời xưng tán hồng danh, thành kính dâng ngũ phần hương thanh tịnh, nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ. Sau đó, Ni chúng tác bạch, cầu thỉnh Hòa thượng Thiền chủ giáo giới cho chư Ni để chư Ni lấy đó làm y cứ tu học trong ba tháng. Khi giáo giới xong, chư Ni trở về trú xứ chùa Thanh Tâm.

Tiếp đó, lần lượt theo thứ lớp chư Tăng đối trước Hòa thượng Thiền chủ và đại Tăng tác pháp kiết giới an cư. Buổi lễ kết thúc hòa ái theo tinh thần lục hòa cộng trụ. Trong mùa an cư năm nay, Hội đồng Điều hành và chư tôn đức giảng viên học viện cũng có kỳ an cư 10 ngày. Bên cạnh đó còn có chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho toàn thể giảng viên Học viện.

Hình ảnh ghi nhận:

Tác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCMTác pháp kiết giới an cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Số lượt xem: 123