Trí Quảng toàn tập: Quyển VI - Lược giải Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh A Di Đà

 

Trong lời giới thiệu của quyển sách Trí Quảng toàn tập: Quyển VI - Lược giải Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh A Di Đà, Hòa thượng Thích Trí Quảng có viết: “Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng đầu trong các kinh thuộc hệ tư tưởng Phật giáo Đại thừa, được nhiều bậc cao Tăng thạc đức cho đến hàng cư sĩ phát tâm kính lễ, đọc tụng, thọ trì. Riêng tôi, có nhân duyên đặc biệt với bộ kinh này. Từ lúc còn trong thai mẹ, đã được nghe phẩm Phổ Môn do cha tôi tụng. Khi đến chùa Hoằng Khai ở Tân An, Thầy Đạt Vương cho tôi một bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Dù chưa biết đọc rành, chưa hiểu gì về kinh Pháp Hoa, chỉ nghe tên kinh, trong lòng tôi đã cảm thấy niềm hân hoan lạ thường.

Đến năm 17 tuổi, vào tu học ở Phật học đường Nam Việt, tôi có duyên sống gần cố Hòa thượng Trí Hữu, vị chân tu có công sáng lập chùa Ấn Quang và Ngài chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa. Tôi cũng được gần gũi, hầu hạ cố Hòa thượng Thiện Hoa, nhận thấy sáng nào Ngài cũng tụng phẩm Phổ Môn xong, mới bắt đầu làm việc. Ngoài ra, tôi cũng được lãnh thọ sự chỉ giáo cao quý về kinh Pháp Hoa của cố Hòa thượng Trí Thủ và Hòa thượng Trí Tịnh.

Niềm khao khát hiểu biết tu học theo kinh Pháp Hoa đã thúc đẩy tôi sang Nhật nghiên cứu kinh điển ở Đại học Rissho vào năm 25 tuổi. Hầu như các tác phẩm liên quan đến bộ kinh này, tôi hết lòng tìm đọc, suy tư. Tôi cũng dành nhiều thì giờ tham quan các đạo tràng chuyên tu Pháp Hoa, để tìm hiểu sinh hoạt của họ, xem có gì đặc biệt mà thu hút được quần chúng Nhật một cách mạnh mẽ như vậy.

Kết quả của bước đường tham vấn cầu học của tôi được đánh dấu bằng luận án Tiến sĩ về kinh Pháp Hoa. Trở về Việt Nam, hơn hai mươi năm thọ trì, đọc tụng, hành đạo theo kinh Pháp Hoa, đã mang đến cho tôi quá nhiều điều bất tư nghì an lạc, giải thoát”.

Tôi xin giới thiệu ý nghĩa Bổn môn Pháp Hoa kinh với các pháp lữ đồng hành. Ai có nhân duyên, căn lành và đồng niềm tin với tôi, thì dùng đó làm tư lương tiến tu trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Thư viện Trí Quảng xin trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham khảo bộ sách Trí Quảng toàn tập: Quyển VI - Lược giải Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh A Di Đà của tác giả Hòa thượng Thích Trí Quảng. Quý vị cần tham khảo thêm thông tin sách, vui lòng truy cập vào website Thư viện Trí Quảng theo địa chỉ: thuvientriquang.vn.

Chúc Quý vị luôn an vui trong cuộc sống!