Trí Quảng Toàn tập: Quyển III - Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

 

Trong Lời tựa của quyển sách Trí Quảng toàn tập: Quyển III - Lược giải Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Thích Trí Quảng có viết: “Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tôn tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó.

Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Điều này đã thể hiện ý nghĩa sức mạnh theo đạo Phật là sức mạnh của quần chúng. Các quân vương bình thường, nhưng biết tập hợp được sức mạnh quần chúng qua hình ảnh của Đức Phật thì họ đã làm nên việc lớn. Điều này cũng gợi cho tôi nhận chân được tâm từ bi và trí tuệ của Phật dễ dàng thu hút được mọi người hoan hỷ tự nguyện đến chung lo Phật sự. Và khi tôi vào Đại học Rissho, gặp Giáo sư Sakamoto là một học giả chuyên nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Luận văn tốt nghiệp của ông trình bày về thuyết trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và trí tuệ của Đức Phật thấu suốt trùng trùng duyên khởi, cùng vận dụng được lí duyên khởi trong việc tu hành, đắc đạo cũng như giáo hóa được quần chúng. Tôi đã lãnh hội sâu sắc ý nghĩa của Đức Phật theo Hoa Nghiêm.

Khi trở về nước, Hòa thượng Minh Châu mời tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Đại thừa này, nên tôi đã nhận lời. Bộ kinh Hoa Nghiêm quá nhiều, có đến chín Pháp hội. Từ xưa các Pháp sư chỉ chuyên giảng kinh này mà phải trải qua đến mấy chục năm mới giảng hết bộ kinh. Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy, tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là: Đức Phật, Bồ-tát hạnh và nhập Pháp giới. Thực sự, đó cũng là một số điều tâm đắc mà tôi có dịp truyền trao cho Tăng Ni sinh Trường Cao cấp Phật học. Mong rằng những ai có duyên đọc tác phẩm này, vui lòng bỏ qua những thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi sửa đổi cho hoàn mỹ hơn trong lần tái bản. Chúng tôi thành kính tri ân quý vị.

Xin hồi hướng công đức cúng dường Pháp bảo này đến Pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Tỳ Lô tánh hải.”

Thư viện Trí Quảng xin trân trọng kính mời Quý bạn đọc đến tham khảo bộ sách Trí Quảng toàn tập: Quyển III - Lược giải Kinh Hoa Nghiêm của tác giả Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Quý vị cần tham khảo thêm thông tin sách, vui lòng truy cập vào website Thư viện Trí Quảng theo địa chỉ: thuvientriquang.vn.

Chúc Quý vị luôn an vui trong cuộc sống!