Trí Quảng toàn tập: Quyển I - Nghi thức tụng niệm, pháp ngữ

Trong lời tán thán của quyển sách Trí Quảng toàn tập: Quyển I - Nghi thức tụng niệm, pháp ngữ, Hòa thượng Thích Trí Quảng có viết: “Trước sự bày tỏ tâm nguyện của một số học trò là pháp tử muốn sưu tập những nghi thức hành trì hàng ngày mà tôi đã biên soạn cũng như các bài giảng cho nhiều đối tượng, ở nhiều đạo tràng khác nhau đã được phiên tả, các bài viết của tôi hơn bốn mươi năm qua làm thành bộ “Trí Quảng toàn tập”, tôi tùy hỷ làm việc này. Ý của tôi muốn nhắn nhủ với các học trò của mình là nên giữ những gì đã được thể hiện qua nội dung mà tôi đã giảng, hoặc viết, biên soạn. Tôi xem đó là dấu ấn tâm linh mà tôi đã trải qua trong từng giai đoạn, như sự trưởng thành của một con người theo thời gian. Những nội dung này trước hết dành cho người cùng tôi đồng một hạnh, và nếu ai tìm thấy được sự lợi lạc trong đó, để tinh tấn trên con đường phát triển căn lành, dấn thân phụng sự trong tinh thần Đại thừa là tôi đã hoan hỷ rồi. Tôi ghi vài dòng để tán dương công đức của các học trò và xin giới thiệu cùng quý độc giả, hành giả”.

Và trong lời cẩn bạch của quyển sách này, Hoà Thượng Thích Trí Quảng đã viết tiếp: “Trí Quảng toàn tập” tập hợp những pháp hành trì, bài viết và bài giảng được phiên tả lại của Hòa thượng Ân Sư của chúng tôi trong gần nửa thế kỷ hành đạo không mệt mỏi, do hàng đệ tử sưu tập và thực hiện với tâm nguyện lưu giữ lời dạy của một bậc Thầy tâm linh Đại thừa về kinh nghiệm tu tập, hành đạo, diễn giải kinh điển, các pháp thoại, bài nói chuyện, bài viết về nhiều chủ đề của Phật giáo và văn hóa dân tộc. Những nội dung trên, có thể đã được in thành sách, hoặc công bố trên các ấn phẩm báo chí, kỷ yếu... vào nhiều thời điểm khác nhau. Lúc sưu tập, nhóm đệ tử biên soạn chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lại theo từng chủ đề, chia thành các tập với số trang vừa phải và có tính độc lập tương đối từng tập, với chủ ý thuận tiện cho người đọc và sưu tầm. Tập I đặc biệt dành cho phần nghi thức tụng niệm, nội dung trọng yếu nhất của bất kỳ hành giả nào. Tập I này do đó cũng được trình bày với hình thức khác hẳn, cỡ chữ lớn hơn, như một cẩm nang tu tập thiết thực và tiện dụng cho hành giả có thể sử dụng độc lập. Các tập tiếp theo dành cho phần lược giải các bộ kinh Đại thừa quan trọng như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Duy Ma, Đại Bảo Tích, Di Đà, Dược Sư...; phần tiếp là các pháp thoại, bài giảng theo chủ đề như Hoằng pháp, An cư kiết hạ, Phật giáo nhập thế, Khai đạo giới tử, Cao Tăng Việt Nam và thế giới,v,v... Chúng tôi, hàng đệ tử của Hòa thượng Ân Sư, dù đã cố gắng trong việc thực hiện bộ sách này nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều khiếm khuyết, chưa đủ sức để diễn đạt được sự nghiệp hành đạo của Ngài luôn linh động, mà những ai hữu duyên thân cận sẽ ít nhiều cảm nhận, thọ lãnh. Với ước nguyện “Trí Quảng toàn tập” thực sự hữu ích cho các thế hệ hàng đệ tử hữu duyên với Hòa thượng Ân Sư, chúng tôi đã mạnh dạn xin phép Ngài để thực hiện bộ sách này và may mắn đã được Ngài chấp thuận.  Cũng mong trong tương lai, khi đủ duyên, bộ toàn tập lưu dấu đạo nghiệp – trí tuệ tâm linh của Hòa thượng Ân Sư sẽ được tái bản, và chắc chắn những hạn chế, khuyết điểm như chúng tôi đã nêu trên sẽ được khắc phục một cách trọn vẹn. Mong rằng bộ sách này sẽ là bạn đồng hành, thiện hữu tri thức cho những ai hữu duyên dấn thân trên lộ trình tâm linh hướng thượng trong tinh thần pháp hữu Đại thừa.

Thư viện Trí Quảng xin trân trọng kính mời Quý bạn đọc đến tham khảo quyển sách Trí Quảng toàn tập: Quyển I - Nghi thức tụng niệm, pháp ngữ của tác giả Hòa Thượng Thích Trí Quảng.