Thư viện Trí Quảng hoan nghênh Quý Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và quý Mạnh Thường Quân đóng góp cho sự phát triển của Thư viện Trí Quảng.

Quý vị có nguyện vọng phát tâm đóng góp cho Thư viện Trí Quảng, hoan hỷ liên hệ với Ban điều hành của Thư viện thông qua thông tin liên hệ sau:

+ Liên hệ trực tiếp: Văn phòng điều hành, Tầng Trệt - Thư viện Trí Quảng, Số A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

+ Liên hệ từ xa: 

   - Email: phongdieuhanh@thuvientriquang.vn

   - Số điện thoại/zalo: 0964.150.140

 Thư viện Trí Quảng xin trận trọng cảm ơn lòng hảo tâm của Quý vị!