1. THẺ VÀ TÀI KHOẢN

Thư viện Trí Quảng sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành và quản lý khai thác. Để khai thác đầy đủ các dịch vụ và tiện ích của Thư viện, người sử dụng của Thư viện được yêu cầu phải có thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện. Tuỳ vào từng nhóm đối tượng người sử dụng cụ thể, quyền sử dụng sẽ được thiết lập và kích hoạt trong thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện.

* Đối với Thẻ sử dụng Thư viện:

+ Đối với Người học (Sinh viên/Học viên sau đại học) của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Thẻ sinh viên/học viên sau đại học được sử dụng như là thẻ thư viện, do Học viện cấp.

+ Đối với Người dạy (Giáo thọ sư/Giảng viên) của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Vui lòng liên hệ Thư viện để được hướng dẫn cấp thẻ sử dụng Thư viện.

* Đối với tài khoản sử dụng Thư viện

+ Để được cấp tài khoản sử dụng Thư viện, Người sử dụng của Thư viện được yêu cầu tham gia tập huấn sử dụng Thư viện và đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Thư viện trong Thủ tục cấp quyền sử dụng Thư viện (do Thư viện ban hành).

2. NGUỒN TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

- Tài liệu in (Giấy)

- Tài liệu số

- Các cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử

- Tài liệu theo môn học

- Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

- Tài liệu theo chủ đề

- Tài liệu mới, tài liệu khuyến nghị đọc.

==> Hướng dẫn nhanh về tra cứu và khai thác tài liệu

3. CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN

- Nhóm dịch vụ thông tin nhanh

- Nhóm dịch vụ Hướng dẫn sử dụng Thư viện và đào tạo kiến thức thông tin

- Nhóm dịch vụ lưu hành tài liệu

- Nhóm dịch vụ đề nghị bổ sung tài liệu

- Nhóm dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và học tập

- Nhóm dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản học thuật

- Nhóm dịch vụ tư vấn thông tin

- Nhóm dịch vụ cung cấp không gian và tiện ích.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Người sử dụng Thư viện được yêu cầu tham gia tập huấn để biết và thực hiện đúng Quy định sử dụng Thư viện, biết cách khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, dịch vụ và các tiện ích mà Thư viện cung cấp một cách hiệu quả.

Click vào đây để đăng ký tập huấn sử dụng Thư viện

5. XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Click vào đây để xem các video hướng dẫn sử dụng Thư viện Trí Quảng