I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Thời gian phục vụ

1) Giờ hoạt động:

- Thứ 2 đến Thứ 6: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Thứ 7 và Chủ nhật: từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 00.

2) Đối với các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

Điều 2. Đối tượng phục vụ và quyền sử dụng Thư viện

1) Đối tượng phục vụ của Thư viện Trí Quảng (viết tắt là Thư viện) bao gồm:

  1. a) Quý lãnh đạo Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Khoa và lãnh đạo Văn phòng Học viện đang làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh;     
  2. b) Các giảng viên, Tăng Ni sinh, học viên, nghiên cứu sinh đang làm việc hoặc đang theo học chương trình các bậc học thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM;
  3. c) Các Cựu sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
  4. d) Các khách ngoài có nhu cầu sử dụng Thư viện và được sự phê duyệt của Lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện.

2) Để được kích hoạt quyền sử dụng Thư viện, người sử dụng được yêu cầu phải tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng Thư viện.

3) Thẻ thư viện do Thư viện cấp, có thu phí làm thẻ, mức phí làm thẻ sẽ theo biểu phí hiện hành của Thư viện; người sử dụng có trách nhiệm giữ thẻ cẩn thận, tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Khi thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng, người sử dụng phải liên hệ Thư viện để hướng dẫn.

4) Người sử dụng phải hoàn tất các thủ tục thanh toán công nợ với Thư viện trước khi kết thúc chương trình học (tốt nghiệp/thôi học) hoặc ngừng làm việc tại Học viện.

 

II. QUY ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ


Điều 3. Quy định về sử dụng tài nguyên thông tin của Thư viện

1) Tài nguyên thông tin của Thư viện là tập hợp các loại hình tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu dạng in, dạng số, tài liệu nghe nhìn và các tài liệu, dữ liệu khác. Tài nguyên thông tin của Thư viện được phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh.

2) Người sử dụng có quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thư viện và các qui định khác có liên quan.

3) Tài liệu dạng in được phục vụ đọc tại chỗ và cho mượn về nhà. Người sử dụng có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn, bảo quản tài liệu của Thư viện, cung cấp các thông tin phản hồi về chất lượng tài liệu để Thư viện có giải pháp khắc phục kịp thời. Các trường hợp làm mất, gây hư hỏng,... phải bồi thường theo quy định của Thư viện.

4) Trong quá trình sử dụng kho tài liệu mở của Thư viện, người sử dụng không tự ý thay đổi vị trí của tài liệu trên kệ. Đối với tài liệu đã mang ra khỏi kệ (để đọc tại chỗ hoặc kiểm tra thông tin tài liệu), người sử dụng không được đặt sách trở lại kệ mà phải để tại các vị trí đặt sách theo hướng dẫn của Thư viện (bàn trả sách/xe trả sách gần nhất);

5) Quy định mượn sách về nhà:

a) Số lượng được mượn (giữ) trong một thời điểm: đối với người học của Học viện là 05 cuốn; đối với người dạy là 05 cuốn; đối với cựu học viên và khách ngoài thì sử dụng theo gói dịch vụ đã đăng ký;

b) Thời gian được mượn (giữ) đối với 01 tài liệu: đối với người học của Học viện là 07 ngày, đối với người dạy là 10 ngày, đối với cựu học viên và khách ngoài thì thì sử dụng theo gói dịch vụ đã đăng ký. Ngoài ra, người sử dụng của Thư viện được phép làm mới hạn mượn (hoặc gia hạn) tối đa 01 lần. Trong trường hợp tài liệu đã được yêu cầu đặt giữ chỗ bởi một người sử dụng khác thì tài liệu không thể được làm mới hạn mượn (hoặc gia hạn);

c) Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra tình trạng tài liệu mượn, nếu phát hiện tình trạng tài liệu hư hỏng hoặc có các vấn đề thì phải báo ngay cho chuyên viên của Thư viện trước khi thực hiện đặt mượn;

d) Người sử dụng có trách nhiệm trả tài liệu trước thời hạn khi Thư viện có yêu cầu thu hồi đột xuất.

6) Tài liệu dạng số, tài liệu nghe, nhìn được phục vụ trong hệ thống mạng nội bộ của Học viện, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện.

7) Đối với nguồn tài nguyên thông tin mở, người sử dụng Thư viện có thể truy cập thông qua mạng Internet.

Điều 4. Quy định về sử dụng dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện

1) Dịch vụ và trang thiết bị phải được sử dụng đúng với các quy định và hướng dẫn của Thư viện;

2) Đối với các dịch vụ có thu phí, người sử dụng phải thanh toán phí theo biểu phí và chính sách thanh toán hiện hành của Thư viện;

3) Các trang thiết bị của Thư viện (máy tính, wifi, tivi,...) chỉ phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu;

4) Người sử dụng phải có ý thức bảo vệ trang thiết bị của Thư viện, báo ngay cho chuyên viên thư viện khi có hiện tượng mất mát, hư hỏng hoặc các hiện tượng bất thường khác để kịp thời xử lý;

5) Đối với máy tính của Thư viện:

a) Không được tự ý cài đặt phần mềm, thay đổi thiết lập phần cứng trong quá trình sử dụng máy tính;

b) Thư viện không chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố mất dữ liệu cá nhân khi người dùng lưu trữ trên máy tính của Thư viện;

c) Không truy cập các website có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với văn hóa Việt Nam, vi phạm pháp luật;

d) Không sử dụng hệ thống máy tính trong Thư viện để truyền tải thông tin nguy hại đến an ninh quốc gia; mang tính chất phá hoại, công kích tổ chức, cá nhân và vi phạm pháp luật.

 

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ


Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng Thư viện

1) Quyền của người sử dụng

a) Được cấp quyền sử dụng thư viện, kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện được quy định tại khoản (2) điều 2 trong Quy định này;

b) Được sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện theo chính sách hoạt động của Thư viện;

c) Tham gia các sự kiện, chương trình do Thư viện tổ chức;

d) Đề nghị các yêu cầu cải tiến cho các hoạt động của Thư viện.

2) Trách nhiệm của người sử dụng

a) Luôn mang Thẻ sử dụng Thư viện bên người, vị trí dễ thấy, dễ kiểm tra trong suốt thời gian sử dụng Thư viện;

b) Sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và các trang thiết bị của Thư viện theo đúng quy định và hướng dẫn của Thư viện; Không được vào các khu vực hoặc sử dụng các tài liệu/thiết bị không được phép;

c) Để túi xách, vật dụng cá nhân đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân trong quá trình sử dụng Thư viện.

d) Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện, lịch sự trong giao tiếp, sử dụng điện thoại đúng nơi quy định, mặc trang phục theo quy định của Học viện;

e) Giữ gìn vệ sinh và mỹ quan trong Thư viện, bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp ghế ngay ngắn sau khi sử dụng;

f) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Thư viện, sử dụng các trang bị của Thư viện một cách tiết kiệm;

g) Trao đổi, thảo luận nhóm trong các khu vực được phép (phòng học nhóm, phòng thuyết trình, phòng xem phim,...);

h) Khi mất Thẻ thư viện hoặc quên thông tin tài khoản sử dụng Thư viện, người sử dụng liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn;

i) Phối hợp với nhân viên của Thư viện trong việc kiểm tra các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu;

j) Cung cấp các thông tin đánh giá/góp ý xây dựng, thực hiện các khảo sát liên quan đến chất lượng hoạt động của Thư viện khi có yêu cầu.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Thư viện

1) Quyền hạn của Thư viện

a) Xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy định và các hướng dẫn của Thư viện theo đúng quy định được ban hành và báo cáo Lãnh đạo Học viện

b) Từ chối yêu cầu sử dụng Thư viện không đúng với quy định của pháp luật và các quy định của Thư viện

c) Tạm ngưng hoạt động Thư viện hoặc một số không gian/tiện ích của Thư viện để phục vụ cho một số nhiệm vụ cụ thể của Thư viện tại các thời điểm.

2) Trách nhiệm của Thư viện

a) Lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường thân thiện, bình đẳng; bảo đảm cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và thực hiện các dịch vụ theo đúng các quy trình và hướng dẫn đã ban hành, bảo đảm chất lượng, phù hợp với các đối tượng người sử dụng;

b) Không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn; Đổi mới sáng tạo về quy trình, sản phẩm thông tin, dịch vụ thư viện trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến;

c) Phát triển thói quen sử dụng thư viện thông qua các hoạt động hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc, kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, mở rộng tri thức cho người sử dụng thư viện;

d) Chấp hành các qui định về đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện.

e) Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

IV. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM


Điều 7. Các hành vi vi phạm nội quy thư viện

1) Hành vi vi phạm quy định về mượn/trả tài liệu, thẻ, đăng ký sử dụng

a) Mang sách đọc tại Thư viện ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;

b) Mang sách mượn về nhà ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa thực hiện thủ tục mượn về thành công;

c) Cho người khác mượn Thẻ thư viện, cung cấp thông tin tài khoản sử dụng Thư viện cho người khác; sử dụng Thẻ thư viện và tài khoản của người khác để sử dụng Thư viện;

d) Mượn tài liệu về nhà quá hạn trên 03 lần/năm học;

e) Đăng ký sử dụng các khu vực cần đặt chỗ của Thư viện nhưng không sử dụng và không có các phản hồi phù hợp cho Thư viện trên 02 lần/năm học

2) Hành vi vi phạm về văn hóa cộng đồng

a) Sử dụng Thư viện không đúng với chính sách, quy trình và hướng dẫn đã ban hành;

b) Mang đồ ăn, nước uống vào Thư viện, gác chân lên bàn, ghế;

c) Có hành vi chiếm giữ không gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, …, gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng Thư viện của người khác.

d) Có các hành động phản cảm, thiếu văn minh, gây ồn ào, mất trật tự, ngủ trong Thư viện;

e) Có các phát ngôn gây tổn hại đến uy tín của Học viện, của Thư viện cũng như ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng người sử dụng Thư viện;

3) Hành vi vi phạm về an ninh, an toàn và bảo quản tài liệu, tài sản

a) Không có ý thức bảo vệ tài sản của Thư viện (viết, vẽ lên bàn ghế, thiết bị của Thư viện; ghi chú lên tài liệu của Thư viện; sao chép tài liệu của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;...)

b) Tự ý điều chỉnh, di dời các nội thất, trang thiết bị của Thư viện khi chưa được phép;

c) Mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện, hút thuốc lá trong Thư viện.

4) Hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thư viện

a) Tự ý tạo bảo sao và/hoặc phổ biến nội dung thông tin/tài liệu của Thư viện mà không được sự cho phép hoặc hướng dẫn của Thư viện;

b) Xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện; làm sai lệch, gián đoạn hoặc phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện;

c) Các hành vi vi phạm khác được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thư viện và các văn bản pháp quy liên quan.

5) Các hành vi vi phạm Quy định, pháp luật của Học viện và Nhà nước.

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm

1) Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 03 tháng khi vi phạm khoản a, b, d, e thuộc mục (1) và khoản a, b, c, d thuộc mục (2) trong Điều 7 của Quy định này;

2) Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 06 tháng khi vi phạm khoản c thuộc mục (1), khoản e thuộc mục (2); khoản a, b, c thuộc mục (3) và khoản a mục (4) trong Điều 7 của Quy định này;

3) Các trường hợp vi phạm nội quy Thư viện nêu trên, ngoài việc bị xử lý theo mục (1), b của Điều 4, Thư viện chuyển Phòng CTSV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Học viện.

4) Vi phạm khoản b, c thuộc mục 3.4 trong Điều 3 của Nội quy này thì tùy vào mức độ nghiêm trọng, Thư viện chuyển Phòng CTSV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Học viện.

5) Đối với các vi phạm Quy định của Học viện, pháp luật Nhà nước trong phạm vi khuôn viên quản lý của Thư viện, Thư viện sẽ xin ý kiến của các đơn vị liên quan và Lãnh đạo Học viện để có phương án xử lý phù hợp.

Điều 9. Xử lý các trường hợp trễ hạn trả sách, gây hư hỏng, làm mất tài sản của thư viện phải bồi thường

1) Các trường hợp gây hư hỏng, làm mất tài sản của Thư viện phải bồi thường theo biểu phí các dịch vụ của Thư viện và giá trị của tài sản tại thời điểm bồi thường, cụ thể:

a) Nếu tìm được bản thay thế, bồi thường sách + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách);

b) Nếu không tìm thấy bản thay thế: Trường hợp đối với sách quốc văn thì thu 1.000 VNĐ x số trang + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách); đối với sách ngoại văn thì thu 5.000 VNĐ x số trang + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách)

c) Việc bồi thường sách khi quá thời hạn mượn sách sẽ thu thêm phí trễ hạn tính tới thời điểm người sử dụng thông báo mất sách và xác nhận bồi thường.

2) Đối với sách quá hạn trả: phí phạt 10.000 VNĐ/01 ngày/01 cuốn sách.

3) Phí bồi thường tài liệu bị hư hỏng/mất được thanh toán cho Thư viện bằng tiền mặt.

4) Số tiền bồi thường được sử dụng vào mục đích bổ sung lại tài liệu mới, bảo quản tài liệu hư hỏng.

 

BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN