Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu. Cụ thể:

+ Tầng 1: Tài liệu tiếng Việt, tài liệu ngoại văn, báo - tạp chí khoa học, sách quý hiếm;

+ Tầng 2: Tài liệu môn học, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, kho sách phục vụ hạn chế.

Chính sách mượn tài liệu về nhà:

- Sinh viên: mỗi lần được mượn tối đa 05 quyển, mỗi quyển được giữ tối đa 07 ngày và được quyền gia hạn 01 lần.

- Giảng viên/Nhân viên: mỗi lần được mượn tối đa 05 quyển, mỗi quyển được giữ tối đa 10 ngày và được quyền gia hạn 01 lần.

- Đối tượng cần hỗ trợ đặt biệt: tuỳ từng trường hợp sẽ được mượn ngoài chính sách chung.

- Cựu sinh viên và khách ngoài: sử dụng theo các gói dịch vụ được đăng ký

Chính sách phạt trễ hạn:

- Phạt quá hạn: 10.000 VNĐ/01 ngày/01 cuốn sách.

Chính sách bồi thường tài liệu mất/hư hỏng:

   + Nếu tìm được bản thay thế: bồi thường sách + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách).

   + Nếu không tìm thấy bản thay thế: Trường hợp đối với sách quốc văn thì thu 1.000 VNĐ x số trang + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách); đối với sách ngoại văn thì thu 5.000 VNĐ x số trang + 20.000 VNĐ (tiền xử lý sách)

- Việc bồi thường sách khi quá thời hạn mượn sách sẽ thu thêm phí trễ hạn tính tới thời điểm người sử dụng thông báo mất sách và xác nhận bồi thường.

- Người dùng được yêu cầu đóng tiền thế chân 200.000 VNĐ khi sử dụng dịch vụ mượn sách về nhà và được trả lại khi không còn nhu cầu sử dụng.

Chính sách đặt mượn sách:
Được phép đặt mượn tối đa 03 nhan đề và mỗi nhan đề 01 bản. 

Hướng dẫn khai thác tài liệu giấy: click xem