Cựu sinh viên/học viên là người học đã tốt nghiệp của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đã từng được Thư viện cấp quyền (tài khoản) sử dụng Thư viện nhưng đã quá hạn sử dụng.

Các dịch vụ hỗ trợ :

* Liên hệ Thư viện 

* Mượn tài liệu thư viện 

* Sử dụng không gian và tiện ích

* Truy cập tài liệu số ngoài giới hạn 

* Tham quan Thư viện

* Quyên góp cho sự phát triển Thư viện

Cựu sinh viên/học viên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Thư viện, vui lòng liên hệ với chung tôi tại Văn phòng điều hành - Tầng Trệt (Thư viện Trí Quảng) để thực hiện các thủ tục kích hoạt lại quyền sử dụng Thư viện.