1) Giới thiệu các Phòng chức năng

STT Hình ảnh Mô tả
1

Phòng thuyết trình 1 & 2

- Vị trí: Lầu 2

- Số lượng chỗ: 18 chỗ ngồi

- Đối tượng sử dụng: tất cả người sử dụng của Thư viện

- Thiết bị hỗ trợ: Tivi trình chiếu, laptop (mượn tại quầy phục vụ)

2

Phòng họp 1

- Vị trí: Lầu 2

- Số lượng chỗ: 30 chỗ ngồi

- Đối tượng sử dụng: Lãnh đạo, giáo thọ sư, giảng viên.

- Thiết bị hỗ trợ: Tivi trình chiếu, laptop (mượn tại quầy phục vụ)

3

Phòng họp 2

- Vị trí: Lầu 2

- Số lượng chỗ: 24 chỗ ngồi

- Đối tượng sử dụng: Lãnh đạo, giáo thọ sư, giảng viên.

- Thiết bị hỗ trợ: Tivi trình chiếu, laptop (mượn tại quầy phục vụ)

4

Phòng Hội thảo trực tuyến

- Vị trí: Lầu 2

- Số lượng chỗ: 93 chỗ ngồi

- Đối tượng sử dụng: Lãnh đạo, giáo thọ sư, giảng viên.

- Thiết bị hỗ trợ: Tivi trình chiếu, hệ thống âm thanh, hệ thống tương tác trực tuyến.

5

Khu vực xem phim

- Vị trí: Tầng trệt

- Số lượng chỗ: 99 chỗ ngồi

- Đối tượng sử dụng: Lãnh đạo, giáo thọ sư, giảng viên.

- Thiết bị hỗ trợ: Tivi trình chiếu, hệ thống âm thanh

2) Quy định sử dụng Phòng chức năng

Người sử dụng được yêu cầu:

- Đăng ký lịch sử dụng trên Website Thư viện (xem hướng dẫn bên dưới).

- Thực hiện sử dụng Phòng theo đúng mục đích và số người đã đăng ký. Nếu có bất kỳ sự điều chỉnh nào, vui lòng thông báo với nhân viên Thư viện.

- Thực hiện sử dụng Phòng theo đúng khung thời gian đã đăng ký. Nếu người sử dụng không đến sử dụng phòng trong vòng 15 phút mà không có bất kỳ thông báo nào cho Thư viện, lệnh đặt phòng sẽ bị huỷ và mở trở lại để người khác có thể đăng ký.

- Không di chuyển trang thiết bị, nội thất được bố trí trong Phòng;

- Không ăn/uống trong Phòng, ngoại trừ nước lọc không màu hoặc được sự đồng ý của nhân viên Thư viện;

- Giữ gìn vệ sinh trong Phòng, không được có hành vi phá hoại tài sản của Thư viện như viết vẽ lên bàn ghế, tháo lắp thiết bị, thay đổi các thông số/cài đặt thiết lập sẵn có của Tivi,...

- Sau khi sử dụng xong phải dọn dẹp và trả Phòng như tình trạng ban đầu; tháo dỡ và di chuyển ra khỏi Phòng các dụng cụ, thiết bị của Người sử dụng (không phải của Thư viện); tắt hết thiết bị điện theo đúng quy trình hướng dẫn của Thư viện.

- Thông báo cho Nhân viên Thư viện khi bắt đầu đến cũng như khi kết thúc sử dụng Phòng.

3) Hướng dẫn đăng ký sử dụng Phòng chức năng: Xem hướng dẫn

4) Thực hiện đăng ký sử dụng Phòng: Nhập vào đây