Tài liệu theo chủ đề là bộ sưu tập được xây dựng dựa trên từng chủ đề cụ thể. Tất cả cả tài liệu theo chủ đề được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu với một hệ thống tra cứu chuyên biệt hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu.

Cách tra cứu tài liệu theo chủ đề

Bước 1: Tra cứu tài liệu theo chủ đề tại phân hệ tra cứu tất cả trên Cổng Thông tin Thư viện (Danh sách chủ đề đính kèm bên dưới)
Bước 2: Xác định dạng thức tài liệu và chính sách sử dụng của từng tài liệu cụ thể
             + Tài liệu dạng in: Định vị tài liệu và xác định tình trạng tài liệu trong kho
             + Tài liệu số/điện tử: Xác định chính sách sử dụng tài liệu số/điện tử (xem hoặc tải)
Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (đối với tài liệu dạng in)
Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức
Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu (đối với tài liệu dạng in)

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoản truy cập Cổng thông tin Thư viện để khai thác tài liệu dạng số/điện tử

Chính sách sử dụng

- Tài liệu in được sử dụng đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà theo chính sách lưu hành tài liệu của Thư viện cho từng đối tượng cụ thể

Các chủ đề

Kinh tạng Bắc truyền
Kinh tạng Nam truyền
Giới luật
Luận tạng
Thiền
Lịch sử Phật giáo
Phật giáo Việt Nam
Tịnh độ
Giảng giải kinh
Phật giáo nguyên thủy
Phật giáo Đại thừa
Phật giáo Mật Tông
Phật giáo Tây Tạng
Triết học Phật giáo