Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu. Cụ thể:

+ Tầng 1: Tài liệu tiếng Việt, báo - tạp chí khoa học, sách quý hiếm;

+ Tầng 2: Tài liệu ngoại văn, tài liệu môn học, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, kho sách phục vụ hạn chế.

Cách thức sử dụng
     * Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho
     * Bước 2: Vào kho lấy tài liệu
     * Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu tại trạm mượn sách (nếu có)
     * Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức
     * Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Điều kiện sử dụng
Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in

Chính sách sử dụng
Đọc tại Thư viện và/hoặc cho mang ra khỏi Thư viện tùy từng tài liệu cụ thể