Thông tin tài khoản

Vui lòng liên hệ Phòng điều hành Thư viện Trí Quảng để được hỗ trợ khi có vấn đề về đăng nhập.

Truy cập vào đổi mật khẩu nếu muốn thay đổi mật khẩu mới. Đổi mật khẩu

Truy cập vào cấp lại mật khẩu nếu quên mật khẩu. Cấp lại mật khẩu

Thông tin liên hệ:

Email: phongdieuhanh@thuvientriquang.vn

Điện thoại: 0964.15.01.40 (Zalo).

Trân trọng cảm ơn!